Taxatie

Bij een taxatie van H³ Landelijk Vastgoed staat de waarde van uw onroerend goed centraal. Er wordt uitgegaan van het doel waarvoor u de taxatie nodig heeft. U moet immers op basis van de cijfers een beslissing nemen: wel of niet verkopen, wel of geen bedrijfsverplaatsing, wel of geen bedrijfsbeëindiging. Het taxatiedoel is veelal van invloed op de te hanteren taxatiemethode. Zo verzorgen we taxaties ten behoeve van een eigendomsovergang, overheveling van bedrijfsvermogen naar privé-vermogen, van successie, de vestiging van zakelijke rechten, de uitgifte in erfpacht evenals taxaties die in het kader van onteigening of ten behoeve van het vaststellen van een planschade of nadeelcompensatie.

Analyse

Een taxatie van H³ levert een betrouwbare waarde op. Om tot deze waarde te komen worden verschillende factoren gewogen en analyses gemaakt, o.a.:

  • Analyse van de huidige lokale marktsituatie
  • Analyse van verkooptransacties
  • Deskresearch
  • Beoordelen plaatselijke omstandigheden

Service

Nadat de waarde is bepaald, geeft H³ nog after sales: na het uitbrengen van het taxatierapport wordt, indien gewenst, een toelichting en onderbouwing gegeven van de waarderingscijfers. En als u wilt, doen we dat tijdens een persoonlijk gesprek. 

Vraag naar onze zeer voordelige taxatietarieven! 

 

Nico Hoedjes

Nico Hoedjes

H3 Landelijk Vastgoed
Bobeldijk 109
1647 CL Berkhout

 

T : 0229-551033
F : 0229-551066
E : info@h3.nl

 
© H3 Landelijk Vastgoed   -