Details:

Groep:
Agrarisch

Locatie
Schoorl, Nabij Hargerweg 8

Prijs
€ 285.000,-- k.k.
 

Meer in deze regio

Soortgelijk objecten

Terug

Circa 4.57.20 ha cultuurgrond nabij Hargerweg 8 te Schoorl

 

• Geschikt als grasland
• Overwegend rechthoekige percelen
• Goede grondkwaliteit
• Bereikbaar middels eigen ontsluitingen

Tegenover Hargerweg 8 te Schoorl en nabij Heereweg 351 zijn een tweetal grasland percelen gelegen en worden bij deze te koop aangeboden. De percelen zijn middels een eigen ontsluiting bereikbaar.

De percelen zijn goed bewerkbaar en hebben een mooie lengte / breedte verhouding. De ontwatering is goed op orde middels greppels. De percelen zijn in gebruik als grasland. De grondsoort betreft klei op zand.

De percelen worden in de huidige staat verkocht. Betalings- en/of productierechten zijn niet bij dit aanbod inbegrepen.

Omschrijving

Oppervlakte: Circa 4.57.20 ha.

Kadastraal: Gemeente Schoorl, sectie A, nummer 331, 2.38.50 ha; gemeente Schoorl, sectie A, nummer 1486, 2.18.70 ha.

Grondsoort: Klei op zand.

Mogelijkheden: Geschikt als grasland.

Ontsluiting: Middels dam naar de openbare weg.

Verkaveling: Overwegend rechthoekig, iets gerend.

Ontwatering: Middels greppels.

Grasland

Bestemmingsplan

Het perceel Schoorl A 331 heeft agrarische bestemming met de aanduiding landschapsontwikkeling, waterkering en een leiding – gas – 2. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, gemeente Bergen, d.d. 8 december 2009.

Het perceel Schoorl A 1486 heeft agrarische bestemming met de aanduiding natuurontwikkeling en archeologisch waardevol gebied. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, gemeente Bergen, d.d. 8 december 2009.

Bijzonderheden

In de koopovereenkomst en akte van levering zal een meerwaarde clausule worden opgenomen, dat wanneer het ge- en verkochte cq. een gedeelte hiervan een gewijzigde bestemming krijgt cq. wordt verkocht ten behoeve van een niet-agrarische bestemming (bijv. woningbouw, recreatie of anderszins), de meerwaarde boven de agrarische waarde verrekend zal worden met de verkoper cq. diens rechtsopvolgers. Deze meerwaarde clausule geldt voor een termijn van 15 jaar vanaf de akte van levering. In de leveringsakte zal hiervoor een kettingbeding met boetebepaling worden opgenomen. Een en ander zal nader worden uitgewerkt door de notaris in de akte van levering.

Door het perceel Schoorl, A, 331 loopt een gasleiding. Zie hiervoor de eigendomsinformatie van het perceel en tevens het bestemmingsplan.

Locatie kaart

 

 

Nico Hoedjes

Nico Hoedjes

H3 Landelijk Vastgoed
Bobeldijk 109
1647 CL Berkhout

 

T : 0229-551033
F : 0229-551066
E : info@h3.nl

 
© H3 Landelijk Vastgoed   -