disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door H³ Landelijk Vastgoed aan de correcte invoer van de gegevens wordt besteed, kan H³ Landelijk Vastgoed niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van H3.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door H³ Landelijk Vastgoed aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Sites van derden

H3 Landelijk Vastgoed heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze verwijst en accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of weergegeven op een site van derde waarnaar op deze site wordt verwezen.

Informatie is niet bindend

De informatie op deze site is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities en/of het uitbrengen van een daarvan afwijkend bod worden onze opdrachtgever(s) en H³ Landelijk Vastgoed niet gebonden. Wij zijn ook niet gehouden tot het doen van een tegenbod.

Privacy Statement

De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Copyright

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van H³. De site is bestemd voor intern gebruik van onze bezoekers waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan voor het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy.

Merken

H³ Landelijk Vastgoed en Stoer to be Boer zijn wettig gedeponeerd handelsmerken en mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van H³.

 

Nico Hoedjes

Nico Hoedjes

H3 Landelijk Vastgoed
Bobeldijk 109
1647 CL Berkhout

 

T : 0229-551033
F : 0229-551066
E : info@h3.nl

 
© H3 Landelijk Vastgoed   -