Details:

VERKOCHT

Groep:
Agrarisch

Locatie
Purmer, Oosterweg E 28

Prijs
Prijs op aanvraag
 

Meer in deze regio

Soortgelijk objecten

Terug

Akkerbouw bedrijf op 64.34.80 ha goede kleigrond

 Dit akkerbouwbedrijf bestaan uit een woonhuis en drie bedrijfsgebouwen met bouwvlak.

De grond is van goede kwaliteit en geschikt voor diverse teelten.
De gronden zijn in overleg ook in gedeelten te koop.

Locatie

De locatie is gelegen tussen Purmerend en Volendam nabij de N244 en N247. De ruime percelen met overwegend rechthoekige kavelstructuur in het buitengebied bieden prima mogelijkheden om goed te kunnen boeren.

De gronden bestaan overwegend uit rijkere kleigronden met hun goede capillaire werking in droge perioden en opslag van mineralen in natte perioden.

Gronden

Kavel 1
Deze kavel is gelegen achter de bedrijfsgebouwen en heeft een oppervlakte van circa 17.81.90 ha.
De kavel is onderverdeeld in 2 rechthoekige percelen, ontsluiting vindt plaats middels het erfperceel.

Kavel 2
Deze kavel is gelegen direct tegenover de bedrijfsgebouwen en heeft een oppervlakte van circa 22.10.95 ha.
De kavel is onderverdeeld in 3 rechthoekige percelen, ontsluiting vindt plaats middels twee verschillende brede dammen direct aan de openbare weg.

Kavel3
Deze kavel is gelegen aan het begin van de Oosterweg en heeft een oppervlakte van circa
7.29.50 ha. De kavel is een rechthoekige perceel, ontsluiting vindt plaats middels een beton verharde dam direct aan de openbare weg.

Kavel 4
Deze kavel is gelegen aan de Edammerweg en heeft een oppervlakte van circa 16.25.80 ha. De kavel is onderverdeeld in een overwegend rechthoekig perceel met een tussensloot en verbonden middels een brede strook grond langs de dijk met eveneens overwegend rechthoekig perceel en aansluitend een gerend perceel, ontsluiting vindt plaats middels twee verschillende opritten direct aan de openbare weg.

Kenmerken grond

Belendingen: Agrarische percelen.
Grondsoort: Kleigrond.
Ontsluitingen: Middels diverse dammen naar de openbare weg.
Ontwatering: Middels drainage overwegend om de circa 10 meter en diverse sloten met onderbemaling.
Kavelvorm: Overwegend rechthoekige kavelstructuur, meest noordelijk gelegen perceel gerend.
Bestemming: Agrarisch bebouwd (bouwvlak) en cultuurgrond onbebouwd.

Zakelijke rechten:
In sommige percelen zijn leidingen (elektra, gas) gelegen, welke zijn belast met een zakelijk recht , te weten de percelen sectie E, nummers 39, 124, 125, 133 en 417, als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de belemmeringenwet privaatrecht met als gerechtigde: Liander Infra West BV, Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem en voor perceel 133 eveneens voor Provincie Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem.

Overig:
Aan de voorzijde van kavel 1 is het erfperceel met gebouwen gesitueerd op circa 0.87.65 ha.
Verschillende onderbemalingspompen zijn gezamenlijk met aangrenzende grondeigenaren in gebruik.
Het jachtrecht is verhuurd.
Het bedrijf beschikt over een suikerbietenquotum van 202.539 kg polsuiker.
Overige productie-/toeslagrechten zijn buiten deze aanbieding.

Woonhuis

Bouwjaar: Circa 1950.
Inhoud: Circa 475 m3.
Fundering: Onderheid.

Bouwaard:
Gemetselde gevels voorzien van spouw, zadeldak gedekt met pannen en met hout onderschoten, houten vloeren, houten kozijnen, voorzien van overwegend isolerende beglazing.

Indeling:
Begane grond: entree, woonkamer, open keuken, bijkeuken, toilet.
Verdieping: overloop, vier slaapkamers, badkamer voorzien van ligbad, douche, toilet en wastafel. Zolder: berging.

Goothoogte: Circa 2,70 meter.
Nokhoogte: Circa 7,5 meter.
Verwarming; CV installatie, combiketel.
Nutsvoorzieningen: Water, gas, elektra, sceptictank.

Bedrijfsgebouwen

Het akkerbouwbedrijf bestaat naast de gronden uit een bouwvlak met daarop het woonhuis en drie schuren die thans in gebruik zijn voor aardappel – en graanopslag en machineberging.

Achter de schuren is een groot betonplein gelegen wat het werken met grootmateriaal gemakkelijk maakt. Tevens wordt dit betonplein gebruikt voor tijdelijke opslag van de bietenoogst.

Schuur 1

Bouwjaar: Circa 1970.
Oppervlakte: Circa 620 m2. (20 x 31 m)

Bouwaard:
Stalen spantconstructie met vrije overspanning, gemetselde gevels, zadeldak gedekt met damwandprofielplaten met Dupanel isolatie onderschoten, betonvloer, voorste topgevel voorzien van damwandprofielplaten, diverse loopdeuren, achtergevel voorzien van aluminium overheaddeur.

Indeling:
Dubbele garage met 2 kanteldeuren, zolderruimte aan voorzijde schuur, houten graanbewaring circa 300 ton, open ruimte ten behoeve van stalling van machines.

Goothoogte: Circa 4,5 meter.
Nokhoogte: Circa 7 meter.
Nutsvoorzieningen: Water, elektra.

Schuur 2

Bouwjaar: Circa 1975.
Oppervlakte: Circa 450 m2 (15 x 30 m).

Bouwaard:
Stalen spantconstructie met vrije overspanning, gemetselde gevels, zadeldak gedekt met damwandprofielplaten met Dupanel isolatie onderschoten, betonvloer, diverse loopdeuren, achtergevel voorzien van grote schuifdeuren.

Indeling:
Opslagruimte ten behoeve van agrarische producten middels demontabele wanden en ondergrondse luchtkanalen (drie ventilatoren/handbediend), zijgevels voorzien van drukwanden.

Goothoogte: Circa 3,45 meter.
Nokhoogte: Circa 6 meter.
Nutsvoorzieningen: Elektra.

Schuur 3

Bouwjaar: Onbekend.
Oppervlakte: Circa 420 m2 (14 x 30 m).

Bouwaard:
Stalen spanconstructie met vrije overspanning, gevels bekleed met damwandprofielplaten, zadeldak gedekt met damwandprofielplaten met Dupanel isolatie onderschoten, betonvloer, diverse loopdeuren, achtergevel voorzien van overheaddeur.

Indeling:
Opslagruimte ten behoeve van agrarische producten, bovengrondse beluchting met drukkamer voorzien van vijf ventilatoren en bewaar-/ventilatiecomputer met automatische aansturing, gevels voorzien van drukwanden.

Goothoogte: Circa 3,45 meter.
Nokhoogte: Circa 6 meter.
Nutsvoorzieningen: Elektra.

Overig

Erfverharding: Betonverharding, circa 1.700 m2.
Brandstofopslag: Overkapping brandstofopslag (circa 5 x 4,5 m); bestaande uit stalen spantwerk met
houten gordingen en damwandgevelbeplating.
Silo’s: Losse kunstmestsilo’s

Mededelingen

Het bedrijf wordt in zijn geheel te koop aangeboden. Geïnteresseerden voor uitsluitend de cultuurgrond of gedeelten daarvan kunnen dat eveneens bij de heer N. Hoedjes van H3 landelijk Vastgoed BV kenbaar maken of een deelbieding uitbrengen waarna verkoper bepaalt of hij hierop in zal gaan.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier is voornemens de Purmerdijk die langs een aantal percelen loopt te gaan verzwaren en te verbreden met enkele meters. Dit betekent dat de toekomstige eigenaar rekening kan houden met belangstelling van het HHNK voor de verwerving van een strook grond langs de dijkpercelen.

 Bel voor een bezichtiging.

 

Locatie kaart

 

 

Nico Hoedjes

Nico Hoedjes

H3 Landelijk Vastgoed
Bobeldijk 109
1647 CL Berkhout

 

T : 0229-551033
F : 0229-551066
E : info@h3.nl

 
© H3 Landelijk Vastgoed   -