Schermerhorn 

Nieuwbouwlocatie met tweetal kavels