Schoorl 

Circa 4.57.20 ha cultuurgrond nabij Hargerweg 8 te Schoorl