Noordbeemster 

Melkveehouderijbedrijf gelegen in de Beemster met circa 30 ha