Haringhuizen 

Circa 10.25.00 ha goede cultuurgrond nabij Tolkerdijk 19 te Haringhuizen