Zuidoostbeemster 

Cultuurgrond ca. 6.15.00 ha nabij Zuiderweg 18A te Zuidoostbeemster